Thursday, February 6, 2014

Servisin camından bakmanın anlamını yitirmesi üzücü ama daha bir çok üzücü olay oldu onun üzerine. Şu an böyle olmamı buna bağlamayacağım. Hiçbir şeyi, hiçbir şeye bağlayamamak gibi bir özelliğim olduğundan sırf. Her olayı bağımsız değerlendirmekten. Her insanı birbirinden bağımsız kabul etmekten. Oysa öyle yapmıyor insanlar. Garip. O da. Öyle bir şeyler.